dr hab. Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
Aktualności Zdjęcie Maciej Sokołowski
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

Aktualności

"Energetyka i prawo energetyczne. Stan obecny i perspektywy rozwoju w 100-lecie ustawy elektrycznej z 21 marca 1922 roku" to tytuł konferencji, w którym wziąłem udział. W moim wystapienie odniosłem się do polski i międzynarodowych doświadczeń związanych z realizacją programów jądrowych. 
 

więcej »

Zainteresowanym polecam najnowszy tekst "Artificial intelligence and information management in the energy transition of India: lessons from the global IT heart", który udało mi się opublikować wraz z Dr. Yashem Chawlą i Prof. Fumio Shimpo.

więcej »

"Artificial intelligence and climate-energy policies of the EU and Japan" to tytuł mojego rozdziału w ramach publikacji Regulating Artificial Intelligence in Industry (Routledge, 2022).

więcej »

Obradując w dn. 28 czerwca 2021 r. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Warszawskiego nadała mi stopień doktora habilitowanego.

więcej »

Stypendium MEiN dla wybitnych młodych naukowców

Utworzono piątek, 25 czerwiec 2021

Otrzymałem stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Stypendami Ministra zostali uhonorowani prowadzący innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadający imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku.

więcej »