dr hab. Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
Aktualności Zdjęcie Maciej Sokołowski
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

Aktualności

Maciej M. Sokołowski w TOK FM

Utworzono piątek, 29 kwiecień 2011

Wypowiedź Macieja M. Sokołowskiego w "Popołudniu radia TOK FM".

więcej »

Maciej M. Sokołowski wziął udział w Konferencję Naukowej Konstytucja RP a stosunki międzynarodowe, która odbyła się 11 marca 2011 r. w Krakowie.

więcej »

Maciej M. Sokołowski wziął udział w Międzynarodową Konferencję Naukową "Bezpieczeństwo współczesnego świata – wyzwania i zagrożenia", która odbyła się 10 marca 2011 r. w Poznaniu.

więcej »

Maciej M. Sokołowski wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją a deregulacją”, która odbyła się w Kraków 4-5 marzec 2011 r. Konferencję zorganizowała Sekcja Prawa Gospodarczego TBSP UJ.

więcej »