dr hab. Maciej M. Sokołowski PhD, DSc

A strong message about energy Energy - economy - law A strong message about law A strong message about economy Achieving energy efficiency efficiently Energy Policy - Poland - Europe - World
PL EN
dr hab. Maciej M. Sokołowski zdjecie
MENU

"Energy security is one of those concepts, which everyone seems to know. The problem starts when the lights go out"

"The idea of civic energy sector and energy cooperatives seems to be an answer that responds to the social and financial problems encountered in the development of local energy industry"

"Modern economy and energy require an approach that is open to the discourse and participation of different actors at all levels of decision-making"

"Monopolisation does not serve the state, economy or citizens. Monopolisation serves monopolies"

"My day-watchman state is the centre ground occupying a place between interventionism and laissez-faire"

"I'm fascinated by watching how much we owe to electricity. How much we owe to Tesla, Edison and many other precursors of its use"

"The problem of long-term planning in economy is that it is long-term. Its creators do not think about implementation - the contractors bear in mind the planning process"

Gospodarczy Słownik Polskiego Radia: Uprawnienia do emisji CO2

Created at 23 / 02 / 2017

Czym są uprawnienia do emisji CO2? Jak wygląda europejski system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)? To tylko niektóre z pytań, na które udzielam odpowiedzi w mojej wypowiedzi dla Gospodarczego Słownika Polskiego Radia.

dr Maciej Sokołowski

Poniżej kilka fragmentów z mojej wypowiedzi:

W Unii Europejskiej firmy przemysłu energetycznego są zobowiązane do zakup uprawnień do emisji CO2 na giełdzie. W praktyce polega to na tym, że wszyscy emitenci (np. elektrownie, linie lotnicze, przemysł), którzy emitują CO2, mają zapłacić za tonę danej jednostki, danego gazu ustaloną cenę. Cena jest ustalana przez rynek, ale wolumen, możliwość zakupu uprawnień do emisji CO2 jest sztywno ustawiona przez Unię Europejska. Emitent korzysta z ograniczonego rynku uprawnień, co wpływa na ich cenę.

Dane przedsiębiorstwo jest zobowiązane do raportowania emisji, ile wyemituje ton CO2. Oznacza to, że ile ton pyłów wyemituje, tyle też musi zakupić uprawnień do emisji. Dziś cena uprawnienia kształtuje się w okolicach 6,5 euro za każdą tonę CO2 wyemitowaną do atmosfery.

Uprawnienia do emisji CO2 są dodatkowym ciężarem dla funkcjonujących na rynku podmiotów, elektrowni, które wykorzystują źródła kopalne, węglowe i emitują CO2. Takie rozwiązanie w dłuższej perspektywie ma spowodować, że w pewnym momencie przedsiębiorstwom przestanie się opłacać korzystanie z określonych paliw, które nie mieszczą się w europejskiej polityce klimatyczno-energetycznej.

Całość materiału wraz z filmem na stronach internetowych Polskiego Radia oraz w Gospodarczym Słowniku Polskiego Radia pod hasłem "Uprawnienia do emisji CO2".