dr hab. Maciej M. Sokołowski PhD, DSc

A strong message about energy Energy - economy - law A strong message about law A strong message about economy Achieving energy efficiency efficiently Energy Policy - Poland - Europe - World
PL EN
dr hab. Maciej M. Sokołowski zdjecie
MENU

"Energy security is one of those concepts, which everyone seems to know. The problem starts when the lights go out"

"The idea of civic energy sector and energy cooperatives seems to be an answer that responds to the social and financial problems encountered in the development of local energy industry"

"Modern economy and energy require an approach that is open to the discourse and participation of different actors at all levels of decision-making"

"Monopolisation does not serve the state, economy or citizens. Monopolisation serves monopolies"

"My day-watchman state is the centre ground occupying a place between interventionism and laissez-faire"

"I'm fascinated by watching how much we owe to electricity. How much we owe to Tesla, Edison and many other precursors of its use"

"The problem of long-term planning in economy is that it is long-term. Its creators do not think about implementation - the contractors bear in mind the planning process"

Niepokoje w sztokholmskim Rinkeby - komentarz dla TVN24 BiŚ

Created at 24 / 02 / 2017

Napięta sytuacja w dzielnicy Sztokholmu Rinkeby i ostatnie zamieszki - to temat rozmowy w TVN24 BiŚ, w której uczestniczyłem.

W mojej wypowiedzi dla TVN24 BiŚ odniosłem się do sytuacji panującej w sztokholmskiej dzielnicy Rinkeby, zamieszkałej w zdecydowanej większości przez imigrantów. W rozmowie przedstawiłem jak sytuacja jest komentowana w Szwecji, opisałem przebieg zdarzenia oraz wskazałem proponowane rozwiązania mające przeciwdziałać tego typu wydarzeniom w przyszłości.