dr hab. Maciej M. Sokołowski PhD, DSc

A strong message about energy Energy - economy - law A strong message about law A strong message about economy Achieving energy efficiency efficiently Energy Policy - Poland - Europe - World
PL EN
dr hab. Maciej M. Sokołowski zdjecie
MENU

"Energy security is one of those concepts, which everyone seems to know. The problem starts when the lights go out"

"The idea of civic energy sector and energy cooperatives seems to be an answer that responds to the social and financial problems encountered in the development of local energy industry"

"Modern economy and energy require an approach that is open to the discourse and participation of different actors at all levels of decision-making"

"Monopolisation does not serve the state, economy or citizens. Monopolisation serves monopolies"

"My day-watchman state is the centre ground occupying a place between interventionism and laissez-faire"

"I'm fascinated by watching how much we owe to electricity. How much we owe to Tesla, Edison and many other precursors of its use"

"The problem of long-term planning in economy is that it is long-term. Its creators do not think about implementation - the contractors bear in mind the planning process"

Smog i jakość powietrza w Polsce - wypowiedź dla PR24

Created at 12 / 01 / 2017

W jaki sposób można poprawić jakość powietrza w Polsce? Jakie rozwiązania regulacyjne mogą pomóc w walce ze smogiem? O tym w mojej wypowiedzi dla Polskiego Radia 24.

Poniżej kilka cytatów z rozmowy:

Chodzi o jak najszybsze wprowadzenie norm jakości węgla sprzedawanego gospodarstwom domowym, określenie parametrów emisyjnych kotłów i urządzeń grzewczych oraz o programy wsparcia wymiany najbardziej zanieczyszczających urządzeń grzewczych.

– Potrzebne jest podejście systemowe, na poziomie strategii, a która na poziomie taktycznym będzie wykonywana przez samorządy. Podstawą są oczywiście rozwiązania regulacyjne – podkreśla gość PR 24 dr Maciej Sokołowski, ekspert ds. energetyki z Instytutu Analiz Badań i Certyfikacji.

(...)

Aby rzeczywiście Polacy wymieniali stare kotły, zdaniem dr. Sokołowskiego muszą jednak być też wprowadzone restrykcje.

– System zachęt ma być na wysokim poziomie, ok. 75 proc., a może i więcej, i jeśli to nie będzie wystarczająco funkcjonowało, to musi być mechanizm prewencji, np. w postaci kontroli, które będą dalej sankcjonowane. Bo tylko dotacja połączona z sankcją daje bilans dodatni – uważa gość Polskiego Radia 24.

Ale niezbędna jest też tutaj aktywność kontrolujących. Choćby straży miejskiej, czy gminnej, wyposażonej w odpowiednią aparaturę, z możliwością karania mandatami. – Co wymaga odpowiednich regulacji prawnych – dodaje dr Sokołowski.

(...)
Obecnie elektrownia węglowa wyposażona w filtry jest na pewno lepszym rozwiązaniem niż spalanie byle czego, w byle jakim piecu w domu. Ale docelowo powinniśmy przesuwać się w stronę innych technologii niskoemisyjnych, też takich jak OZE.

– W Polsce problemem jest też to, że mamy kilkukrotnie wyższe poziomy alarmowania niż inne państwa w Europie – przypomina dr Maciej Sokołowski z Instytutu Analiz Badań i Certyfikacji.

Więcej informacji o jakości powietrza oraz smogu w Polsce na stronach internetowych Polskiego Radia.