dr hab. Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
dr hab. Maciej M. Sokołowski Oferta zdjecie
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

Oferta

Potrzebujesz fachowego wsparcia w zakresie realizowanego projektu? Chcesz wiedzieć więcej o energetyce, prawie i gospodarce?

Inwestujesz w Azji? Importujesz towary do Europy?

Gubisz się w obowiązujących przepisach prawnych lub potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień w zakresie nowych rozwiązań legislacyjnych?

Organizujesz konferencję albo debatę o gospodarce, przeprowadzasz szkolenia dotyczące prawa europejskiego lub polskiego, piszesz projekt w obszarze energetyki, zielonych technologii, polityki klimatyczno-energetycznej i czegoś Tobie w nim brakuje?

Jeżeli na któreś z tych pytań możesz odpowiedzieć twierdząco - to znaczy, że dobrze trafiłeś!

 • Czym się zajmuję?

  Raporty, opracowania, analizy i ekspertyzy, jak również szkolenia, kursy oraz wykłady w obszarze gospodarki, w tym energetyki oraz prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa energetycznego oraz współpracy międzynarodowej na linii Europa-Azja to moja odpowiedź na Państwa potrzeby.

 • Realizowane projekty

  Nie jesteście Państwo pierwszymi, którzy tu trafili. Realizowane dotychczas przeze mnie projekty i działania dotyczyły m.in.:

  • rynku energii w UE;
  • polityki gospodarczej;
  • polityki klimatyczno-energetycznej UE;
  • prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze energetycznym;
  • bezpieczeństwa energetycznego;
  • systemów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii;
  • nadwyżki zielonych certyfikatów na rynku;
  • przyłączeń nowych źródeł do sieci elektroenergetycznej;
  • implementacji prawodawstwa energetycznego UE do prawa polskiego;
  • rynku energii w obszarze Morza Bałtyckiego;
  • rynku ciepła w rejonie Bałtyku południowego;
  • stabilizacji źródeł odnawialnych w systemie energetycznym;
  • derogacji dla energetyki w ramach implementacji nowej dyrektywy EU-ETS;
  • rynku uprawnień do emisji CO2;
  • regulacji prawnych dla emisji tlenków azotu i tlenków siarki;
  • cen energii elektrycznej w UE;
  • rynku turbin wiatrowych w Europie;
  • ram prawnych dla efektywności energetycznej w UE;
  • modeli regulacji w energetyce;
  • inwestycji w OZE;
  • importu technologii odnawialnych z Azji;
  • inwestowania w Chinach i na Tajwanie;
  • prowadzenia działalności gospodarczej w Szwecji;
  • systemów wsparcia OZE w Szwecji;
  • współpracy gospodarczej UE-Szwajcaria;
 • Zakres moich działań

  Zakres działań jest każdorazowo ustalany z kontrahentem i profilowany pod kątem wymagań zleceniodawcy. Może to dotyczyć zarówno opisu problemów, znalezienia rozwiązań, syntezy działań, przygotowania scenariuszy, czy typowej analizy prawnej, również rozszerzonej o elementy analizy ekonomicznej. Jestem otwarty na model i charakter współpracy, którą dostosuję do Państwa potrzeb i oczekiwań.

 • Moje doświadczenie

  Gospodarką, prawem i energetyką oraz współpracą międzynarodową zajmuję się nie tylko od strony biznesowej. Wymienione wyżej obszary analizowane są przeze mnie również w moich kilkudziesięciu publikacjach naukowych - artykułach i książkach.

  Problematyką tą zajmuję się także w ramach aktywności akademickiej, tj. na zajęciach, które prowadzę, a także działalności publicznej i społecznej - w moich wystąpieniach na konferencjach i debatach czy też komentarzach dla mediów. Więcej na ten temat w działach Aktualności, Publikacje, Media, na moim Blogu oraz kanale YouTube.

  Moje doświadczenie opiera się na pracy dla biznesu i administracji publicznej. W mojej działalności staram się łączyć elementy prawa i ekonomii. Nie ograniczam się jedynie do rynku polskiego, prowadzę również intensywną aktywność międzynarodową. Więcej w dziale O mnie.

 • Zapraszam do kontaktu

  Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia eksperckiego w obszarze gospodarki i prawa, energetyki i regulacji sektorowej, czy też współpracy, euroazjatyckiej, Chin, Szwecji, czy Szwajcarii to już teraz zapraszam do kontaktu ze mną: