dr hab. Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
dr hab. Maciej M. Sokołowski zdjecie
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

Wydanie specjalne Energy Policy: "When Energy Policy Fails: Impacts, Recovery & Managing Risk"

Utworzono środa, 27 styczeń 2021

Zachęcam do zapoznania się z informacją o Call for Papers w Speciall Issue of Energy Policy "When Energy Policy Fails: Impacts, Recovery & Managing Risk", który współorganizuje jako Guest Editor.

Przedmiotem wydania specjalnego "Energy Policy" będą teksty dotyczące błędów w zakresie polityki energetycznej. Kluczowym punktem wydania będzie omówienie niepowodzeń, ich znaczenia politycznego i wpływu na sektor energetyczny, a także redefinicji ryzyka związanego z takim niepowodzenie.

To tylko niektóre z kwestii, które chcielibyśmy poruszyć w wydaniu specjalnym Energy Policy: “When Energy Policy Fails: Impacts, Recovery & Managing Risk”.

Więcej informacji na stronach internetowych Energy Policy