dr hab. Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
dr hab. Maciej M. Sokołowski zdjecie
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

Cytowanie: "Rozważania o istocie współczesnej regulacji"

Utworzono poniedziałek, 15 wrzesień 2014

Moja publikacja "Rozważania o istocie współczesnej regulacji" została zacytowana w książce "Generalny akt administracyjny".

Moja publikacja: M. M. Sokołowski, "Rozważania o istocie współczesnej regulacji", [w:] A. Walaszek-Pyzioł (red.), Regulacja innowacja w sektorze energetycznym, Warszawa 2013 - jest cytowana w M.  Szewczyk, E. Szewczyk, Generalny akt administracyjny, Warszawa 2014, s. 231.

<meta name="citation_title" content="Rozważania o istocie współczesnej regulacji"> <meta name="citation_author" content="Sokołowski, Maciej M."> <meta name="citation_publication_date" content="2013"> <meta name="citation_firstpage" content="309"> <meta name="citation_lastpage" content="330"> <meta name="citation_pdf_url" content="/files/2019-02/m.m.-soko-owski-rozwa-ania-o-istocie-wsp-czesnej-regulacji-w-regulacja-innowacja-w-sektorze-energetycznym-a.-walaszek-pyzio-warszawa-2013.pdf">