dr Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
dr Maciej M. Sokołowski zdjecie
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

Elektryczne autobusy w Polsce - wypowiedź dla radiowej Jedynki (PR1)

Utworzono piątek, 18 sierpień 2017

Polskie miasta coraz chętniej wykorzystują niskoemisyjny transport publiczny. Jak wygląda elektromobilność w polskim transporcie publicznym? Więcej w mojej wypowiedzi dla Polskiego Radia PR1.

Poniżej kilka cytatów z mojej wypowiedzi:

I choć jak mówi dr Maciej Sokołowski z Instytutu Analiz, Badań i Certyfikacji - taki transport to wciąż pewnego rodzaju nowość - to jednak jest to trend światowy i Polska się także w ten nowy trend wpisuje, coraz większa liczba samorządowców kupuje pojazdy o napędzie elektrycznym.

- Na razie są to większe samorządy, które zarządzają taborem miejskim. Zmiany dotyczą zakupu taboru elektrycznego i przebudowy istniejącej infrastruktury. Ważnym czynnikiem jest fakt, że te zmiany pozwalają działać na rzecz czystego powietrza, a to ważny aspekt w dyskusji o smogu. Tego typu pojazdy nie zanieczyszczają powietrza, są przyjazne dla środowiska – wyjaśnia.

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje przeznaczyć 200 mln zł na dotacje i pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego na zakup i budowę infrastruktury służącej tworzenia transportu elektrycznego – mówi.

Więcej, w tym całość mojej wypowiedzi, na stronach internetowych Polskiego Radia.