dr hab. Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
dr hab. Maciej M. Sokołowski zdjecie
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

Energetyczny pakiet Pawlaka

Utworzono piątek, 6 styczeń 2012

22 grudnia 2011 r. podczas konferencji prasowej „Nowa energia w prawie”, przy udziale Wicepremiera, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka oraz Wiceministrów w Ministerstwie Gospodarki prof. Macieja Kaliskiego i Tomasza Tomczykiewicza, zaprezentowano trzy ważne dla energetyki projekty aktów prawnych.

Są nimi projekty ustaw: Prawo energetyczne, Prawo gazowe oraz o odnawialnych źródłach energii. W ich ramach dokonuje się implementacji postanowień dyrektyw tzw. „III pakietu energetycznego” (zwanego również „pakietem liberalizacyjnym), jak również tzw. „pakietu klimatyczno-energetycznego”. Proponowany przez Ministerstwo Gospodarki pakiet legislacyjny tworzy istotną płaszczyznę regulacyjną zawierającą zbliżone unormowania dla wszystkich obszarów energetyki, które jednak odznaczają się odrębnością właściwą dla specyfiki każdego z jej sektorów, tj. energii elektrycznej i ciepła, gazu ziemnego oraz energii ze źródeł odnawialnych.

Czytał całość artykułu