dr hab. Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
dr hab. Maciej M. Sokołowski zdjecie
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

Hulajnogi elektryczne w prawie UE - najnowszy tekst

Utworzono piątek, 17 lipiec 2020

Mój artykuł "Laws and policies on electric scooters in the European Union: a ride to the Micromobility Directive?" został opublikowany w najnowszej edycji European Energy and Environmental Law Review.

Abstrakt w j. ang. poniżej:

The conducted research shows that the EU-27 and the UK have a varied approach to electric scooters when it comes to law: some see them as means of micro-transportation or personal transport, others define them exclusively in their legislation (in a direct manner). In some countries electric scooters are not defined in legislation but other rules apply (e.g. rules on bicycles). Electric
scooters’ users are qualified either as pedestrians using scooters, drivers, or cyclists. The limit of
20 – 25 km/h of speed is a general benchmark. The rules on the access to pavement, pedestrian
zones, and pedestrian crossings vary among the Member States (some allow it, providing speed limits; others offer only the possibility of accessing bike paths or public roads). National legislation
also provides some other requirements, such as age limits for electric scooter users when riding
on a road or wearing protective equipment (e.g. helmet or safety vest). The research also proves
that the majority of Member States do not provide any special rules on driving licences or insurance
(generally not required when using electric scooters). Finally, the article addresses a seemingly
basic legal European framework on electric scooters and a possible harmonization by adopting the
Micromobility Directive.

Zainteresowanym tematyką polecam link w zakładce Publications.