dr hab. Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
dr hab. Maciej M. Sokołowski zdjecie
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

JOGMEC Techno Forum 2018

Utworzono środa, 28 listopad 2018

Dziękuję za możliwość uczestniczenia w Techno Forum 2018 organizowane przez Japan Oil, Gas and Metals National Corporation ("JOGMEC"), na którym miałem możliwość przedyskutowania perspektyw rozwoju sektora energii w Azji z wiodącymi ekspertami w dziedzinie energetyki.

JOGMEC Techno Forum to coroczne wydarzenie organizowane przez Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (Japońska Narodowa Korporacja Ropy, Gazu i Metali). Celem Forum jest wzmacnianie powiązań Japonii z państwami posiadającymi znaczne zasoby ropy naftowe poprzez promowanie japońskich rozwiązań technologicznych. Począwszy od 2013 r. forum służy jako platforma do dostarczania informacji o rozwiązaniach technologicznych dedykowanych państwowym i światowym koncernom energetycznych.

Tegoroczna edycja Forum poświęcona była sytuacji na rynku LNG oraz zastosowaniu nowych technologii w energetyce.