dr hab. Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
dr hab. Maciej M. Sokołowski zdjecie
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

Kogeneracja w prawie UE - najnowsza książka

Utworzono czwartek, 2 kwiecień 2020

"European Law on Combined Heat and Power" jest już dostępna. 31 marca br. drukiem wydawnictwa Routledge ukazała się moja najnowsza książka dot. kogeneracji w prawie Unii Europejskiej. 

Publikacja obejmuje analizę europejskiego podejścia regulacyjnego do skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej (kogeneracja). W monografii przeprowadzono ocenę europejskich środków prawnych właściwych w obszarze kogeneracji, dokonując analizy tego jak regulacja publicznoprawna w zakresie kogeneracji zmieniła się na przestrzeni lat. W książce przedstawiono polityki i narzędzia regulacyjne, które wpłynęły na rozwój kogeneracji w UE i jej państwach członkowskich (dawna UE-28). Dokonano również analizy roli kogeneracji w liberalizacji wewnętrznego rynku energii i działaniach UE w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju.

"European Law on Combined Heat and Power" wprowadza także takie pojęcia jak kogeneracyjne wspólnoty energetyczne (ang. cogenatives / cogenmunities) - "kogenatywy" czy też "kogeneratywy" a także rozważa model  mikrokolektywnej, elastycznej, inteligentnej i wysokowydajnej kogeneracji jako przyszły model funkcjonowania kogeneracji w ramach wspólnego rynku energii UE ukształtowanego pod wpływem nowego pakietu UE „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.

M.M. Sokołowski, European Law on Combined Heat and Power, Routledge: London-New York, 2020 | Google Scholar