dr hab. Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
dr hab. Maciej M. Sokołowski zdjecie
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

Lokalnie a jednak globalnie: model regulacyjny energetyki obywatelskiej

Utworzono czwartek, 22 kwiecień 2021

21 kwietnia 2021 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Energetycznego „Energetyka lokalna” organizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w której miałem przyjemność wziąć udział.

Podczas konferencji wygłosiłem referat pt. „Lokalnie a jednak globalnie: model regulacyjny energetyki obywatelskiej” przedstawiając uwarunkowania prawne transformacji energetycznej opartej o różne formy współdziałania w zakresie produkcji energii elektrycznej. 

Maciej M. SokołowskiLokalnie a jednak globalnie model regulacyjny energetyki obywatelskiej