dr hab. Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
dr hab. Maciej M. Sokołowski zdjecie
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

Maciej M. Sokołowski o przyłączeniu stadionów do sieci elektroenergetycznej

Utworzono poniedziałek, 7 marzec 2011

Maciej M. Sokołowski wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją a deregulacją”, która odbyła się w Kraków 4-5 marzec 2011 r. Konferencję zorganizowała Sekcja Prawa Gospodarczego TBSP UJ.

Maciej M. Sokołowski wygłosił referat "Prawny aspekt przyłączenia do sieci elektroenergetycznej sportowych obiektów infrastrukturalnych. Wnioski w kontekście organizacji EURO 2012".

Organizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 (UEFA EURO 2012) przez Polskę i Ukrainę w sposób naturalny wymusiła rozwój infrastruktury sportowej, który zmaterializował się w postaci budowy obiektów sportowych, w tym przede wszystkim stadionów piłkarskich. Obiekty te kwalifikują się do kategorii wielkoskalowych przedsięwzięć charakteryzujących się odpowiednio większą energochłonnością. Z racji tego spektrum działań podejmowanych przy ich realizacji związane jest z koniecznością zapewnienia nieprzerwanych, stabilnych dostaw energii elektrycznej odpowiadających skali ich odbioru. Powoduje to, iż faza przygotowawcza oraz wykonawcza tej inwestycji cechować się będą odpowiednio wyższym stopniem trudności w zakresie przeprowadzenia procesu przyłączenia danego obiektu do sieci elektroenergetycznej.

M.M. Sokołowski