dr hab. Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
dr hab. Maciej M. Sokołowski zdjecie
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

Międzynarodowe sympozjum w Tokio dot. globalnego rynku energii

Utworzono wtorek, 4 grudzień 2018

W dn. 3 grudnia br. wziąłem udział w międzynarodowym sympozjum "Przyszłe scenariusze globalnego rynku energii w czasach rosnącej niepewności", które odbyło się na Uniwersytecie Tokijskim.

Celem sympozjium było omówienie przyszłych scenariuszy globalnego rynku energii funkcjonującego w warunkach rosnącej niepewności. Dyskusja uwidoczniła wyzwania i możliwości rozwoju sektorów ropy naftowej i gazu oraz środki i strategie reagowania na pojawiąjące się wyzwania.

Sympozjum udział wzięli międzynarodowi i japońscy eksperci oraz przedstawicieli przemysłu i rządu Japonii.