dr hab. Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
dr hab. Maciej M. Sokołowski zdjecie
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

Nagroda za najlepszą rozprawę habilitacyjną

Utworzono czwartek, 15 grudzień 2022

Moja publikacja pt. „European Law on Combined Heat and Power” została zakwalifikowana w kategorii „wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego” w ramach nagrody Prezesa Rady Ministrów.

Zespół ds. Nagród wyróżnił mnie za przeprowadzoną po raz pierwszy w europejskiej nauce prawną analizę produkcji ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. W publikacji „European Law on Combined Heat and Power”, w której przedstawiam rozwój tej technologii w UE i jej wspieranie przez państwa-członków rozmaitymi narzędziami regulacji prawnej. Zdaniem Zespołu ds. Nagród, praca ma charakter zdecydowanie  przyszłościowy.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów są przyznawane co roku za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.

W tym roku wyróżniono 41 osób. Wśród nich jest jedynym laureatem reprezentującym nauki prawne