dr hab. Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
dr hab. Maciej M. Sokołowski zdjecie
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

Najnowsza publikacja dot. społeczności energetycznych w Unii Europejskiej

Utworzono piątek, 22 maj 2020

Mój tekst "Renewable and citizen energy communities in the European Union: how (not) to regulate community energy in national laws and policies" został opublikowany w Journal of Energy & Natural Resources Law.

Poniżej przedstawiam abstrakt w języku angielskim.

The paper covers regulating renewable energy communities (RECs) and citizen energy communities (CECs) within the European Union. It offers ideas regarding RECs: establish a register to tackle regulatory and administrative barriers, adopt RECs national/European goals, and introduce the exemplary role of national authorities in their promotion. It also discusses creating a separate support scheme for RECs (eg a tariff supporting small RECs and a separate tender for other RECs), brings elements of legal recognition of CECs (membership condition, operational condition and energy services condition), and answers whether renewable citizen energy communities are eligible under EU law (yes, they are).

M.M. Sokołowski (2020), "Renewable and citizen energy communities in the European Union: how (not) to regulate community energy in national laws and policies", Journal of Energy & Natural Resources Law, DOI: 10.1080/02646811.2020.1759247 | Google Scholar