dr hab. Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
dr hab. Maciej M. Sokołowski zdjecie
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

Najnowszy tekst: spółdzielnie energetyczne w Australii, Nowej Zelandii i Unii Europejskiej

Utworzono środa, 3 kwiecień 2019

Mój najnowszy tekst: "Renewable Energy Communities in the Law of the EU, Australia, and New Zealand" został właśnie opublikowany w European Energy and Environmental Law Review.

Artykuł dot. spółdzielni energetycznych (i innnych wspólnot energetycznych) w Australii, Nowej Zelandii i UE jest rezultatem mojego pobytu badawczego w Australii i Nowej Zelandii w 2018 r. na University of Sydney oraz University of Waikato oraz efektem współpracy eksperckiej, którą udało mi się ustanowić podczas spotkań w Sydney, Auckland, Wellington i Waikato.

Abstrakt:

The article juxtaposes the regulatory approach to small renewable energy sources and energy communities in the European Union, Australia, and New Zealand, highlighting such matters as the nature, character, and scope of the regulatory model of renewable energy sector. The paper also analyses energy communities in the past, current and drafted European law (as in the "Clean Energy for all Europeans'" package) as well as discussing relevant legislation and policies on small renewable energy sources and energy communities in Australia and New Zealand. In this context, this article reviews the possibility of exporting the European model on energy communities outside the EU.

Cytowanie: 

Sokołowski, M.M. 2019, "Renewable Energy Communities in the Law of the EU, Australia, and New Zealand", European Energy and Environmental Law Review, 28(2), pp. 34-46.