dr hab. Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
dr hab. Maciej M. Sokołowski zdjecie
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

Nowy artykuł: skuteczne polityki na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej

Utworzono czwartek, 23 luty 2023

"Successful policies for a just energy transition: three solutions from Poland’s residential energy sector", to tytuł artykułu mojego współautorstwa, który został opublikowany w Oxford Energy Forum.

Tekst, ukazał się w wydaniu 135 Oxford Energy Forum, którego tematyką są problemy dekarbonizacji ciepła w europejskim sektorze budowlanym. W tym kontekście, wspólnie z J. Sokołowskim zbadałem trajektorię zmian w polskim sektorze mieszkaniowym podczas procesu dekarbonizacji od lat 90. do 2022 roku. W tekście rozważyliśmy również kwestię tego, jak rosyjska inwazja na Ukrainę może wpłynąć na wspomniany proces po 2022 roku. Na podstawie naszych ustaleń w artykule zaproponowaliśmy trzy rozwiązania polityczne mające na celu poprawę warunków mieszkaniowych i ogrzewania podczas transformacji energetycznej. Ich zastosowanie nie ogranicza się do Polski i może się rozszerzyć na inne kraje doświadczające podobnych wyzwań.