dr hab. Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
dr hab. Maciej M. Sokołowski zdjecie
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

Nowy artykuł: sztuczna inteligencja i robotyka na pierwszej linii walki z pandemią

Utworzono czwartek, 2 marzec 2023

"Artificial intelligence and robotics on the frontlines of the pandemic response: the regulatory models for technology adoption and the development of resilient organisations in smart cities", to mój najnowszy artykuł naukowy napisany wraz z C. Lauri i F. Shimpo, który ukazał się w czasopiśmie Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing.

Abstrakt:

Smart cities do not exist without robotics and Artificial Intelligence (AI). As the case of the COVID-19 pandemic shows, they can assist in combating the novel coronavirus and its effects, and preventing its spread. However, their deployment necessitate the most secure, safe, and efficient use. The purpose of this article is to address the regulatory framework for AI and robotics in the context of developing resilient organisations in smart cities during the COVID-19 pandemic. The study provides regulatory insights necessary to re-examine the strategic management of technology creation, dissemination, and application in smart cities, in order to address the issues regarding the strategic management of innovation policies nationally, regionally, and worldwide. To meet these goals, the article analyses government materials, such as strategies, policies, legislation, reports, and literature. It also juxtaposes materials and case studies, with the help of expert knowledge. The authors emphasise the imminent need for coordinated strategies to regulate AI and robots designed for improving digital and smart public health services globally.

C. Lauri, F. Shimpo, M.M. Sokołowski (2023), "Artificial intelligence and robotics on the frontlines of the pandemic response: the regulatory models for technology adoption and the development of resilient organisations in smart cities", Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing