dr Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
dr Maciej M. Sokołowski zdjecie
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

Polska energetyka a rynek mocy - wypowiedź dla Polsat News 2

Utworzono poniedziałek, 7 sierpień 2017

Rządowy projekt stworzenia w Polsce rynku mocy - to temat dyskusji w Polsat News 2, w której wziąłem udział. W programie "Prawy do lewego, lewy do prawego" rozmawiałem wraz z red. Mariuszem Ziomeckiem oraz dr. Andrzejem Kassenbergiem (Instytut na rzecz Ekorozwoju) m.in. o tym jak rynek mocy wpłynie na sytuację polskiej energetyki, w tym ceny energii.

dr Maciej Sokołowski

Całość rozmowy jest dostępna na stronach internetowych Polsat News (2 cz. programu, materiał od 22 minuty).