dr hab. Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
dr hab. Maciej M. Sokołowski zdjecie
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

Polsko-hiszpańskie seminarium naukowe w zakresie e-administracji

Utworzono sobota, 26 maj 2018

Wraz z prof. zw. dr. hab. Markiem Wierzbowskim oraz mgr. Markiem Grzywaczem miałem przyjemność uczestniczyć w polsko-hiszpańskim seminarium naukowym dotyczącym ram regulacyjnych e-administracji w Polsce i Hiszpanii. Seminarium odbyło sie 25 maja br. w Sewilli.

Seminarium jest elementem współpracy naukowej pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego a Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Sewilli. Współpraca ta odbywa się w ramach grantu badawczego “Challenges and Prospects of E-Governance in Poland and Spain” realizowanego pod kierownictwem prof. zw. dr. hab. Marka Wierzbowskiego. Celem grantu jest analiza polskich i hiszpańskich doświadczeń związanych z wprowadzeniem w systemie administracji publicznej najnowszych rozwiązań technologicznych, umożliwiających przejście do stanu e-administracji (e-państwa).

Więcej informacji na stronie internetowej Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego WPiA UW.