dr hab. Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
dr hab. Maciej M. Sokołowski zdjecie
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

Problemy w Akademii Szwedzkiej - wypowiedź w TVN24 BiŚ

Utworzono piątek, 13 kwiecień 2018

Akadamia Szwedzka ma poważne kłopoty. Tło i istotę problemu komentowałem w rozmowie dla TVN24 BiŚ.

Szefowa Akademii Szwedzkiej podała się do dymisji. Jej rezygnacja ma związek z krytyką, jaka spadła na instytucji przyznającej Literacką Nagrodę Nobla. Jest to powiązane m.in. z jej sposobem postępowania wobec serii przecieków i afery seksualnej dotyczącej męża jednej z członkiń.

Kwestię tę komentowałem na antenie TVN24 BiŚ.