dr hab. Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
dr hab. Maciej M. Sokołowski zdjecie
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

Program "Czyste Powietrze" - komentarz dla radiowej Jedynki (PR1)

Utworzono piątek, 8 czerwiec 2018

103 miliardy złotych trafią na finansowanie termomodernizacji budynków i wymianę źródeł ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze”. Założenia programu komentowałem na antenie radiowej Jedynki (PR1).

Poniżej kilka cytatów:

─ 90 proc. wsparcie powinno zachęcić uboższych mieszkańców Polski do termomodernizacji swoich domów - mówi dr Maciej Sokołowski, ekspert do spraw energii z Instytutu Analiz badań i Certyfiakcji.

 Jak wyjaśnia, wcześniejsze dofinansowanie tego typu inwestycji zawsze zachęcało do nich Polaków.

I wymienia Skandynawię i Niemcy, borykające się swego czasu z jakością powietrza.

 W Niemczech udało się to rozwiązać poprzez ciepło systemowe – czyli małe elektrociepłownie, więc w oparciu o lokalne, a nie indywidualne ogrzewanie, mówi ekspert.

Całość wypowiedzi oraz więcej informacji w temacie jakości powietrza jest dostępna na stronach internetowych Polskiego Radia.