dr Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
dr Maciej M. Sokołowski zdjecie
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

Rynek mocy a ceny energii elektrycznej - wypowiedź dla Polskiego Radia 24

Utworzono czwartek, 17 sierpień 2017

Propozycja stworzenia w Polsce rynku mocy to propozycja rządu, która zapewne już niebawem stanie się wiążącym prawem. Rynek mocy wpłynie także na nasze rachunki za prąd. W mojej wypowiedzi dla Polskiego Radia 24 wyjaśniałem założenia prawne i ekonomiczne tego nowego rozwiązania regulacyjnego, które już niebawem pojawi się polskiej energetyce.

Rynek mocy to szansa na nowe inwestycje w polskiej energetyce. Stara infrastuktura wytwórcza wymaga modernizacji, czy nawet odbudowy. Problemem rynku mocy jest jednak wybór kierunku technologicznego. Nie tylko wiąże się to z uwarunkowaniami europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej i prawa UE. Koniecznym jest również odpowiedź na pytania o to na ile rynek mocy petryfikować będzie monokulturę węglową polskiej energetyki oraz czy zapewni neutralność technologiczną.

Poniżej kilka cytatów z mojej wypowiedzi:

Jak podkreśla ekspert, rynek mocy ma pozytywny aspekt jeśli chodzi o wytwarzanie infrastruktury, ale trzeba go stworzyć szybko, bo prawo europejskie zabrania dotowania wytwarzania konwencjonalnej energii.

− Jeśli zrobimy to szybko, to będziemy mogli mieć argument dla Komisji Europejskiej, inaczej czeka nas walka z opinią, że jest to niedozwolona pomoc publiczna i musi być ona zwrócona, mówi ekspert.

Jak wylicza ekspert, mowa jest o 27 mld zł, które do 2030 r . zostaną podzielone między gospodarstwa domowe, przemysł energochłonny, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Za rynek mocy zapłacą gospodarstwa domowe i małe i średnie firmy
− Każda z tych grup zapłaci swoją część. Tak się składa, że dużą część ma zapłacić sektor małych i średnich firm oraz gospodarstwa domowe, mówi ekspert.

Jak wyjaśnia, obecna propozycja ministerialna nie przewiduje sztywnego wskaźnika, ale powiązanego z zużyciem energii. Projekt ustawy przewiduje cztery przedziały zużycia energii, różnicujące wysokość tej opłaty dla gospodarstw domowych.

− Można przypuszczać, ze rachunki mogą wzrosnąć o 15 procent, mówi ekspert.

Docelowo również gospodarstwa domowe będą płacić opłatę mocową, zależną od zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytowych obciążeń.

Więcej w temacie rynku mocy na stronach internetowych Polskiego Radia.