dr hab. Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
dr hab. Maciej M. Sokołowski zdjecie
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

Rynek mocy: nowa opłata na rachunkach za energię od 2021 r.

Utworzono czwartek, 7 grudzień 2017

Od 2021 r. na rachunkach za energię elektryczną pojawi się nowa opłata. Kwestię tę komentowałem dla Polskiego Radia 24.

6 grudnia Sejm uchwalił  ustawę o rynku mocy. Zawarte w niej regulacje mają zagwarantować dostępność w systemie elektroenergetycznym odpowiednich do potrzeb zasobów mocy w źródłach wytwarzających energię elektryczną. Zapewnić to ma dodatkowo opłata ponoszona przez uczestników rynku energii. 

Poniżej kilka komentarzy dla Polskiego Radia 24:

Obecnie funkcjonujący rynek energii elektrycznej jest rynkiem jednotowarowym, tłumaczył w rozmowie z Naczelną Redakcją Gospodarczą Polskiego Radia dr Maciej Sokołowski ekspert do spraw energii z Instytutu Analiz, Badań i Certyfikacji.

- Wprowadzenie rynku mocy oznacza rozbicie towaru, jakim na rynku jest sprzedaż wolumenu energii elektrycznej, czyli przysłowiowego prądu - mówił ekspert. - Czyli zaoferujemy gotowość do produkowania prądu w imię bezpieczeństwa energetycznego kraju - mówił.

Całość rozmowy jak i więcej informacji o rynku mocy na stronach internetowych Polskiego Radia.