dr hab. Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
dr hab. Maciej M. Sokołowski zdjecie
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

Seminarium ACCJ w Tokio: Demand Response and VPP

Utworzono wtorek, 25 wrzesień 2018

"Inflection Point for Demand Response and VPPs in Japan’s Energy Market" to seminarium zorganizowane przez Amerykańską Izbę Handlu w Japonii (American Chamber of Commerce in Japan - ACCJ), w którym uczestniczyłem.

Seminarium, które odbyło się 25 września 2018 r. w Tokyo American Club było dobrą okazją by porozmawiać o kwestiach związanych z sektorem energii w Japonii, w tym o zarządzaniu zapoptrzebowaniem na energię, niezawodności sieci, zapotrzebowaniu szczytowym i rozproszonych źródłach energii. Mój udział w dyskusji eksperckiej łączy się badaniami związanymi z japońskim sektorem energii elektrycznej, które obecnie realizuję jako associate visiting professor.

Jestem bardzo wdzięczny Komitetowi ds. Energii ACCJ za możliwość wzięcia udziału w tej dyskusji.