dr hab. Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
dr hab. Maciej M. Sokołowski zdjecie
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

SFC Open Research Forum na Uniwersytecie Keio

Utworzono sobota, 24 listopad 2018

W dniach 22-23 listopada br. wziąłem udział w SFC Open Research Forum organizowanym w Tokyo Midtown Tower przez Uniwersytet Keio.

Shonan Fujisawa Campus (SFC) Open Research Forum to wydarzenie stworzone na potrzeby SFC Uniwersytetu Keio w celu promowania i dzielenia się osiągnięciami społeczności akademickiej. SFC organizuje to wydarzenie co roku jako otwarte forum badawcze. Podczas wydarzenia prezentowane są przyszłe i bieżące projekty badawcze prowadzone w SFC. Wśród odwiedzających Forum można wymienić przedstawicieli przemysłu, władz państwowych i samorządowych, a również wszystkich zainteresowanych projektami realizowanymi na Uniwersytecie Keio. 

Bardzo się cieszę, że w trakcie przygotowań do Forum mogłem wesprzeć swoją wiedzą i umiejętnościami studentów Uniwersytetu Keio pracujących nad swoimi projektami.