dr hab. Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
dr hab. Maciej M. Sokołowski zdjecie
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

Wydanie Specjalne Transforming Government: People, Process and Policy - "Green Artificial Intelligence: Regulatory Road to Sustainable AI"

Utworzono sobota, 27 luty 2021

Wszystkim zainteresowanym sztuczną inteligencją (AI) polecam Call for Papers, którego jestem współredaktorem: "Green Artificial Intelligence: Regulatory Road to Sustainable AI".

Call został otwarty w jednym z czasopism wydawnictwa Emerald Journal - "Transforming Government: People, Process and Policy". Współredaktorami są profesorowie Hiroshi Ishiguro, Koichi Nagashima oraz Fumio Shimpo. 

Wydanie specjalne ma na celu przedstawić problematykę transformacyjną analizując drogę regulacyjną prowadzącą do zielonej, zrównoważonej sztucznej inteligencji (Green AI). Celem wydania specjalnego będzie także udzielenie odpowiedzi na podstawowe pytanie jakim jest to jak przy pomocy polityki publicznej sprawić by sztuczna inteligencja była przyjazna środowisku naturalnemu. 

Więcej informacji:

"Green Artificial Intelligence: Regulatory Road to Sustainable AI" (Call for Papers for "Transforming Government: People, Process and Policy").