dr hab. Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
dr hab. Maciej M. Sokołowski zdjecie
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

Wykład na Uniwersytecie Tokijskim

Utworzono środa, 6 listopad 2019

Wygłosiłem wykład na temat polityki energetycznej i klimatycznej UE na Uniwersytecie Tokijskim.

Wykład, podczas którego przedstawiłem i zestawiłem europejskie podejście prawne i polityczne do kwestii klimatu i energii, zorganizowano w GrasPP w ramach seminarium „Międzynarodowe zarządzanie energią”.

W mojej prezentacji omawiałem historię polityki energetycznej i klimatycznej UE oraz odniosłem się do aktualnych kwestie, takiech jak "Clean Energy Package", czy "European Green Deal". W wystąpieniu podkreśliłem również podziały regionalne i różne stanowiska polityczne w kwestiach klimatyczno-energetycznych w ramach UE.